Chợ việc làm » Kế toán / Kiểm toán

Thông tin chung

Việc Làm Chợ việc làm » Kế toán / Kiểm toán
Danh mục Nhân sự
Ngày đăng 06-12-2018
Địa điểm TP HCM

Thông tin chi tiết

Thông Tin Chung
Đơn vị / Ứng viên: CÔNG TY GIÁO DỤC THẾ GỚI KỸ THUẬT - Yêu cầu giới tính: Nữ
Vị trí tuyển dụng / Ứng tuyển: Kế toán / Kiểm toán
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: Ms. Ngân: xxx (Phòng Nhân sự)
Thông Tin Chi Tiết

Kiểm soát chứng từ thanh toán

- Trực tiếp nhận các chứng từ thanh toán từ các phòng ban.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ thanh toán.

- Phân loại và giao chứng từ gốc (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn đỏ, bảng kê kèm theo hóa đơn (nếu có), tờ khai hải quan…) cho kế toán thuế.

- Lưu trữ và theo dõi thời hạn thanh toán các chứng từ thanh toán.

- Lập kế hoạch thanh toán hàng tháng.

Quản lý các khoản thu - chi

- Làm ủy nhiệm chi, nhập giấy báo nợ và theo dõi tiền gửi ngân hàng.

- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền mặt.

- Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.

- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.

- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, chuyển khoản cho nhà cung cấp.

- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…

Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

- Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ms. Ngân: xxx (Phòng Nhân sự)

Lên top

Đăng nhập để xem thông tin nhà tuyển dụng!


Đăng nhập với Google, Facebook