Tìm Việc Làm Sản xuất - Vận hành sản xuất

Công việc Cập nhật
Tuyển dụng 4 Nhân Viên Điện (điện công nghiệp / Tự động hóa) 20-09
Tuyển dụng Nhân viên cung ứng thu mua làm việc tại Hồ Chí Minh 20-09
Tuyển dụng Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật- kinh tế kế hoạch làm việc tại Hồ Chí Minh 20-09
Tuyển dụng Trưởng phòng HCNS làm việc tại Hồ Chí Minh 20-09
Tuyển dụng Chuyên viên dự toán làm việc tại Hồ Chí Minh 20-09
Tuyển dụng Giám đốc kinh doanh làm việc tại Đà Nẵng 19-09
Tuyển dụng Trợ lý trưởng phòng dịch vụ khách hàng làm việc tại Đà Nẵng 19-09
Tuyển dụng Phụ trách phát triển thị trường làm việc tại Quảng Nam 19-09
Tuyển dụng Chuyên viên tuyển dụng làm việc tại Hồ Chí Minh 19-09
Tuyển dụng Lái xe giám đốc làm việc tại Hà Nội 19-09
Tuyển dụng Nhân viên kế toán bán hàng lương 6 triệu làm việc tại Hà Nội 19-09
Tuyển dụng Nhân viên marketing làm việc tại Hà Nội 19-09
Tuyển dụng Quản lý sản xuất ( Kinh nghiệm điện) làm việc tại Đà Nẵng 19-09
Tuyển dụng 10 Chỉ huy trưởng công trình dự án 19-09
Tuyển dụng 10 Nhân viên kỹ thuật dự án (GSTC) 19-09
Tuyển {Gấp} 10 Chỉ huy trưởng công trình dự án 19-09
Tuyển dụng 1 Nhân Viên Marketing & Phân Tích Thị Trường [HN] 19-09
Tuyển dụng 1 Phó phòng Bảo dưỡng Thiết bị( Eurowindow Nhà máy 1) 19-09
Tuyển dụng 1 Nhân viên Lái xe tải - NM1 làm việc tại KCN Quang Minh 19-09
Tuyển dụng 10 Nhân viên kỹ thuật dự án 19-09